Fundacja Tychy Dobre Miejsce

Przekaż 1% podatku dla Fundacji Tychy Dobre Miejsce
KRS 0000494244

O nas

Fundacja Tychy Dobre Miejsce

Fundacja Tychy Dobre Miejsce pomaga, integruje, aktywizuje wszystkich mieszkańców Tychów, bez względu na pochodzenie.

Do Tychów, już w latach 70. XX wieku masowo przybyli Włosi – współtwórcy i pracownicy fabryki Fiata. Swoją małą społeczność stworzyli na osiedlu K, a wielu z nich mieszka tu po dziś dzień. Pod koniec lat 90. XX wieku, w związku z powstaniem Podstrefy Tyskiej (Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.), w Tychach pojawili się obcokrajowcy z najodleglejszych zakątków świata.

Obecnie Tychy stały się dobrym miejscem dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Aktualnie w Tychach żyje ponad 6 tysięcy obcokrajowców. Tychy to miasto europejskie w najlepszym tego słowa znaczeniu. Wizytówką Tyszan jest przede wszystkim gościnność i tolerancja. Tu miejsce do spokojnego i dobrego życia znajdzie każdy.

Pomagamy

Pomagamy osobom wykluczonym w odnalezieniu się w tyskiej społeczności.

Integrujemy

Wspieramy w integracji,
pomagamy zrozumieć różnice
społeczno - kulturowe.

Aktywizujemy

Działamy na rzecz aktywizacji
tyskiej społeczności.

Fundacja „Tychy- Dobre Miejsce” zaprasza do składania wniosków o dotację. Fundacja dofinansowuje projekty zgodne ze swoimi celami statutowymi, tj. w obszarze szeroko rozumianych działań promocji miasta Tychy, ochrony środowiska, gospodarki, kultury, edukacji, sportu i rekreacji. O dotację mogą ubiegać się podmioty mające siedzibę lub adres zamieszkania na terenie Miasta Tychy na realizację następujących projektów:  opracowywanie i wydawanie publikacji,  organizację imprez kulturalnych (organizację koncertów, festiwali, przeglądów, organizację wystaw prac, przygotowanie spektakli teatralnych),  uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych festiwalach, konkursach i przeglądach,  udział w sesjach, konferencjach, seminariach i sympozjach,  organizację konferencji, seminariów i sympozjów,  przedsięwzięcia mające na celu integrację mieszkańców miasta Tychy,  udział w stypendiach,  wyprawy naukowo – badawcze (krajowe i zagraniczne). Szczegółowy regulamin oraz wniosek znajdują się na stronie fundacji

Fundacja „Tychy- Dobre Miejsce” zaprasza do składania wniosków o dotację.

Fundacja dofinansowuje projekty zgodne ze swoimi celami statutowymi, tj. w obszarze szeroko rozumianych działań promocji miasta Tychy, ochrony środowiska, gospodarki, kultury, edukacji, sportu i rekreacji. O dotację mogą ubiegać się podmioty mające siedzibę lub adres zamieszkania na terenie Miasta Tychy na realizację następujących projektów:

 • opracowywanie i wydawanie publikacji,
  organizację imprez kulturalnych (organizację koncertów, festiwali, przeglądów,
  organizację wystaw prac, przygotowanie spektakli teatralnych),
 • uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych festiwalach, konkursach
  i przeglądach,
 • udział w sesjach, konferencjach, seminariach i sympozjach,
 • organizację konferencji, seminariów i sympozjów,
 • przedsięwzięcia mające na celu integrację mieszkańców miasta Tychy,
 • udział w stypendiach,
 • wyprawy naukowo – badawcze (krajowe i zagraniczne).

Tychy - Dobre Miejsce dla Wszystkich

Tychy – Dobre Miejsce dla Wszystkich to projekt skierowany do obcokrajowców, którzy potrzebują pomocy i wsparcia w zorganizowaniu sobie życia w Tychach.

Różnice kulturowe i bariera językowa często bardzo to utrudniają. Naszym celem jest to, by każdy obcokrajowiec, już od pierwszego dnia pobytu w Tychach, czuł się po prostu dobrze.

Tychy – Dobre Miejsce to projekt, który powstał z pasji do pomagania, aktywizowania i integracji. Ta ziemia nas, lub naszych rodziców, przyjęła z otwartymi rękoma. Jesteśmy przekonani, że i my jesteśmy winni innym takiego przyjęcia.

Nazywamy siebie Tyszanami, ale… czy zdajemy sobie sprawę z tego, że większość z nas to przyjezdni? Historia Tychów pokazuje, że miasto to jest efektem migracji. Przez ostatnie pół wieku dziesiątki tysięcy osób przyjechało do naszego miasta z różnych zakątków kraju w poszukiwaniu lepszego życia. To właśnie dzięki nim Tychy są jednym z najszybciej rozwijających się miast i jednym z najlepszych miejsc do życia w Polsce.

Głównymi celami projektu Tychy Dobre Miejsce dla Wszystkich są:

 • pomoc obcokrajowcom, którzy mieszkają się w Polsce, ich integracja z polskim społeczeństwem i polską kulturą,
 • pomoc w radzeniu sobie z codziennymi problemami,
 • pomoc informacyjna i prawna,
 • kontakt ze służbą zdrowia,
 • kontakt z placówkami edukacyjnymi,
 • kontakt z polskimi władzami,
 • pomoc w wypełnieniu dokumentów w języku polskim,
 • pomoc osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

Kontakt

Fundacja Tychy Dobre Miejsce
ul. Budowlanych 43
43-100 Tychy