klauzula informacyjna

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Tychy Dobre Miejsce, z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 43.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się mailowo pod adresem: fundacjatychydobremiejsce@gmail.com.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest:
  a) dobrowolnie udzielona zgoda,
  b) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”).
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach pracy Fundacji Tychy Dobre Miejsce.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  a) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  b) w celu prawidłowej realizacji usług mogą być udostępniane:
  – hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego,
  – portalowi społecznościowemu Facebook – w razie kontaktu poprzez fanpage.
 7. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres świadczenia usług psychologicznych lub do momentu cofnięcia zgody, a po tym czasie będą przechowywane przez okres 5 lat.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, każda osoba ma prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
  b) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  d) przenoszenia danych;
  e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.